Om…

Vi är ett produktionsbolag inom film, teater, musik och events som försöker skapa spännande produktioner genom att ta tillvara på barns och vuxnas, amatörers och professionellas alla olika begåvningar och genom att blanda dessa i våra produktioner skapa unika och hör- och sevärda filmer, musikproduktioner och föreställningar.

Vi har varit verksamma sedan 2012 och ser framtiden an med tillförsikt.   

Kontakt

Kontakta gärna vår projektledare Maria Viklund via mail på maria@barfotarop.se