Distributionsfaser

Barfota Productions har distributions rättigheter för biografvisningar av filmen Jesus Revolution i Sverige. För TV-on-demand, DVD, streaming och liknande har vi inga rättigheter och kan tyvärr inte svara på frågor om när/var och hos vilka filmen kommer att kunna streamas eller köpas på DVD.

Det kommer vara tre faser för filmen Jesus Revolution 

1. Biofasen.
2. Visningar på storbild eller biograf i samarbete med församlingar.
Det går alltid som församling att hyra in sig på biograf.
3. Streaming, etc.
Vi har inga rättigheter över denna fas.

Det är gällande fas 1 och fas 2 som Barfota Productions har rättigheter. Önskar du ordna en biovisning i samarbete med din församling, vänligen kontakta Maria Viklund via e-post maria@barfotarop.se eller SMS 0702-171625.

När biograferna slutat programsätta filmen, kan vi även hjälpa er med att visa filmen på storbild i er församling. Vi kommer här på denna sidan att meddela när detta är möjligt.